ژمارەی بڕگەکان: 29
0
29
0
0
29
 1. دیدار لەگەڵ دکتۆر عماد عبدالسلام بخصوص مدینة کەلار یەکەم
 2. دیدار لەگەڵ خەسرەو محەمەد سەعید بەگی جاف لە بارەی کەلارەوە یەکەم
 3. دیدار لەگەڵ خەسرەو محەمەد سەعید بەگی جاف لە بارەی کەلارەوە دووەم
 4. دیدار لەگەڵ حەسەن عەلی سەلیم بەگی جاف لە بارەی کەلارەوە یەکەم
 5. دیدار لەگەڵ حەسەن عەلی سەلیم بەگی جاف لە بارەی کەلارەوە دووەم
 6. دیدار لەگەڵ مستەفا سەعید کەلاری لە بارەی کەلارەوە
 7. دیداری عبدالرقیب لەگەڵ عەلی بەگی کەریم بەگی جاف لەگەڵ سورەییا ی ڕەزا بەگ لە کەلار لە بارەی کەلارەوە
 8. دیداری عبدالرقیب لەگەڵ عەلی بەگی کەریم بەگی جاف لەگەڵ سورەییا ی ڕەزا بەگ لە کەلار لە بارەی کەلارەوە دووەم
 9. دیداری عبدالرقیب لەگەڵ عەلی بەگی کەریم بەگی جاف لەگەڵ سورەییا ی ڕەزا بەگ لە کەلار لە بارەی کەلارەوە سێیەم
 10. دیدار لەگەڵ شێخ محەمەد ی شێخ ئەحمەد ی شاکەڵی لە بارەی کەلارەوە یەکەم
 11. دیدار لەگەڵ شێخ محەمەد ی شێخ ئەحمەد ی شاکەڵی لە بارەی کەلارەوە دووەم
 12. دیدار لەگەڵ شێخ محەمەد ی شێخ ئەحمەد ی شاکەڵی لە بارەی کەلارەوە سێیەم
 13. دیدار لەگەڵ شکور محەمەد حەیدەر لە بارەی کەلارەوە-کفری
 14. دیدار لەگەڵ شاهۆ مستەفا بەگ کەلاری لە بارەی کەلارەوە
 15. دیدار لەگەڵ سوهەیل خورشید لە بارەی کەلارەوە یەکەم
 16. دیدار لەگەڵ سوهەیل خورشید لە بارەی کەلارەوە دووەم
 17. دیدار لەگەڵ سوهەیل خورشید لە بارەی کەلارەوە سێیەم
 18. دیدار لەگەڵ ساڵح هەلاج لە بارەی کەلارەوە
 19. دیدار لەگەل دکتۆر احمد كامل بخصوص کەلار
 20. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە پێنجەم
 21. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە سێیەم
 22. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە چوارەم
 23. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە دووەم
 24. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە یەکەم
 25. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە شەشەم
 26. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە حەوتەم
 27. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە هەشتەم
 28. دیدار لەگەڵ دکتۆر حەسەن جاف لە بارەی کەلارەوە نۆیەم
 29. دیدار لەگەڵ دکتۆر عماد عبدالسلام بخصوص مدینة کەلار دووەم
108782
1121
34517
859
46420